Colofon

Onderzoek en realisatie website
Kees van der Windt

De mobilisatie van ’39/’40 en de aanval op Nederland in mei ’40, zijn ondervertegenwoordigde hoofdstukken in onze geschiedenisboeken als het om de Tweede Wereldoorlog gaat. Terecht wordt er veel tijd aan de bevrijding van Nederland geschonken en dankbaarheid getoond aan de geallieerde bevrijders van ’44/’45 in dezelfde geschiedenisboeken; zonder hun offer geen vrijheid!

Het een kan echter niet zonder het andere. Wij zijn als vrij land moreel verplicht om evenredig veel aandacht te schenken aan de Nederlandse jongens en mannen die tussen de Nederlandse vrijheid en de binnenvallende Duitse troepen stonden. In stellingen die ze daarvoor eerst zelf hebben moeten bouwen.

Dat Andries van der Windt een (ver) familielid is, heeft extra motivatie gegeven om deze website te maken, maar het vertrekpunt was de vele jongens en mannen die met minimale middelen en ervaring er gestaan hebben, toen het van ze gevraagd/geëist werd.

Foto’s, documenten en brieven
Familiearchief van der Windt

 • Brief Andries van der Windt 6 januari 1940
 • Brief Andries van der Windt 4 februari 1940
 • Brief Luitenant Quadvlieg 3 junii 1940
 • Verslag Korporaal J.C. Borgdorff
 • Vele fotoboeken afkomstig uit de familie van der Windt

Interviews

 • Andries jr. van der Windt (via Elizabeth Ockhuijsen – van der Windt)
 • Elizabeth Ockhuijsen – van der Windt
 • Andrea Blom – van der Windt

Overige documenten, brieven foto’s
De hoofdstukken Mobilisatie en Oorlogsdagen zijn grotendeels aan de hand van verslagen van derden opgetekend. Deze teksten zijn door anderen geschreven en wordt dit, daar waar van toepassing, expliciet vermeld.

 • Verslag Reserve-1e Luitenant der Jagers N.W. Lingen, Verslag Bataljonsbewegingen en -verrichtingen I-24 R.I. gedurende de oorlog van 10 tot 14 mei 1940
 • Dagboek Reserve-Kapitein der Jagers J.J. van Heyst, Dagboek 2-I-24R.I.
 • Verslag Korporaal J.C. Borgdorff

Organisaties
De volgende organisaties hebben hun medewerking verleend aan het tot stand komen van deze website.

 • Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)
 • Oorlogsgravenstichting (OGS)
 • Stichting de Greb
 • Historische Collectie Nationale-Nederlanden
 • Historische Collectie Garderegiment Grenadiers en Jagers

Personen
De volgende personen hebben belangeloos meegewerkt, door hun kennis en/of kunde aan te bieden.

 • Erwin Zeemering – Inkleuring foto Andries/Elizabeth
 • Jurre Hengstman – Instellen Google Search Console
 • Bert-Jan Dierink – Onderzoek Jagers
 • Majoor Fred Warmer – Fotograaf Erewacht ’40
 • Majoor Erik de Bruin – Sergeant der Erewacht ’40
 • Eabe Boonstra – Sergeant der Erewacht ’40
 • Majoor Jurriaan Wouters – Advies documentatie Garderegiment
 • Luitenant-kolonel Johan van Hoppe – www.krijgsgevangen.nl
 • Rutger Booij – www.conam.info

Niet aansprakelijk
Deze website is met de grootste zorgvuldigheid, in samenwerking met veel personen en organisaties, op basis van historische documenten en interviews, tot stand gekomen.

Met veel aandacht is getracht alle rechthebbenden te achterhalen met betrekking tot documenten en foto´s. Indien op deze website onjuiste verwijzingen vermeldt staan, is de website niet aansprakkelijk voor schade. Er zal na melding via het contactformulier, met gepaste moeite onjuistheden zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd.